Badanie tkanki tłuszczowej

Zbyt duże ilości tkanki tłuszczowej powiązane są ze zwiększoną ilością parametrów gospodarki lipidowej (cholesterol, triglicerydy, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol). Często prowadzi to do hiperlipidemii, cukrzycy i otyłości metabolicznej.

Badanie tkanki tłuszczowej zawiera: BMI, % zawartość tkanki tłuszczowej, % zawartość mięśni szkieletowych, metabolizm spoczynkowy oraz poziom trzewiowej tkanki tłuszczowej.