Pobranie krwi w domu

Termin pobrania krwi w domu pacjenta należy umówić z pielęgniarką. Numer telefonu do pielęgniarki można uzyskać od pracownika laboratorium w godzinach 7:00 - 17:00 dzwoniąc pod numer 509 799 388, co najmniej 1 dzień przed planowanym pobraniem.

Zakres usługi

Pobranie krwi z żyły przez dyplomowaną pielęgniarkę i dostarczenie materiału do laboratorium w termotorbie z monitorowaniem temperatury transportu.

Odbiór wyników

Odbiór wyników badań podstawowych do 24 godzin, badań specjalistycznych w uzgodnionym terminie.

Cena usługi

Koszt zleconych badań wynika z aktualnego cennika laboratorium. Koszt pobrania krwi wraz z dojazdem jest do uzgodnienia z pielęgniarką.