Pobranie krwi w domu

Termin pobrania krwi w domu pacjenta należy umówić w laboratorium pod nr telefonu 509 799 388, co najmniej 1 dzień przed planowanym pobraniem.

Zakres usługi

Pobranie krwi, wymazów i dostarczenie materiału do laboratorium w termotorbie z monitorowaniem temperatury transportu.

Odbiór wyników

Odbiór wyników badań podstawowych do 24 godzin, badań specjalistycznych w uzgodnionym terminie.

Cena usługi

Koszt zleconych badań i dojazdu wynika z aktualnego cennika laboratorium.