Ciekawe tematy

Helicobacter pylori najczęstsze zakażenie przewodu pokarmowego


Helicobacter pylori zasiedla błonę śluzową żołądka i jest czynnikiem ryzyka choroby wrzodowej, przewlekłego zapalenia żołądka, rozwoju raka i chłoniaka żołądka. Wskazaniem do przeprowadzenia badań laboratoryjnych są :choroba refluksowa przełyku, stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych, niewyjaśniona niedokrwistość z niedoboru żelaza. Do badań niezwiązanych z koniecznością wykonania endoskopii i pobrania wycinków błony śluzowej żołądka należą badania laboratoryjne:

  1. testy serologiczne wykrywające przeciwciała w klasie IgG, IgM, IgA. Trudnością diagnostyczną tych testów są długo utrzymujące się przeciwciała klasy IgG nawet do kilku miesięcy po leczeniu. Jedynie u 25% pacjentów zanikają one zupełnie po wyleczeniu(1).
  2. badania Western blot
  3. wykrywanie antygenu w kale

Zastosowanie właściwej metody diagnostycznej ma istotne znaczenie w potwierdzeniu zakażenia Helicobacter pylori. Stosowane leki, biegunka mogą wpływać na wykrywalność antygenu w kale. Wówczas alternatywą dla tych badań może być ocena statusu serologicznego przeciwciał.

Literatura:

  1. Badania laboratoryjne. Zakażenia Helicobacter pylori. dr hab.med. B. Solnica. Zakład Diagnostyki i Katedry Biochemii klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2011.

Krystyna Ciborska