Pobranie krwi w domu

Termin pobrania krwi w domu pacjenta należy umówić w laboratorium pod numerem telefonu 509 799 388, co najmniej jeden dzień przed planowanym terminem pobrania.

Zakres usługi

Usługa obejmuje pobranie krwi, wymazów oraz dostarczenie materiału do laboratorium w termotorbie, z monitorowaniem temperatury transportu.

Odbiór wyników

Wyniki badań podstawowych są dostępne w ciągu 24 godzin, natomiast wyniki badań specjalistycznych są dostępne w uzgodnionym terminie.

Cena usługi

Koszt usługi, obejmujący zarówno zlecone badania, jak i dojazd, wynika z aktualnego cennika laboratorium.