Grypa typ A/B/A (H1N1)

Krystyna Ciborska

specjalista diagnostyki laboratoryjnej / Kierownik Laboratorium

Szybki test chromatograficzny SD BIOLINE Influenza Antigen jest przeznaczony do profesjonalnego użytku tylko w diagnostyce in vitro. Został stworzony do różnicowania i jakościowego wykrywania antygenów wirusa grypy typu A i typu B w wymazach z nosa, gardzieli, nosogardzieli lub w aspiracie z nosa lub nosogardzieli.

Wynik testu jest dostępny w dniu pobrania wymazu.