Helicobacter pylori - najczęstsze zakażenie przewodu pokarmowego

Krystyna Ciborska

specjalista diagnostyki laboratoryjnej / Kierownik Laboratorium

Helicobacter pylori zasiedla błonę śluzową żołądka i jest czynnikiem ryzyka choroby wrzodowej, przewlekłego zapalenia żołądka, rozwoju raka i chłoniaka żołądka. Wskazaniem do przeprowadzenia badań laboratoryjnych są: choroba refluksowa przełyku, stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych, niewyjaśniona niedokrwistość z niedoboru żelaza.

Do badań niezwiązanych z koniecznością wykonania endoskopii i pobrania wycinków błony śluzowej żołądka należą badania laboratoryjne:

  • testy serologiczne wykrywające przeciwciała w klasie IgG, IgM, IgA. Trudnością diagnostyczną tych testów są długo utrzymujące się przeciwciała klasy IgG nawet do kilku miesięcy po leczeniu. Jedynie u 25% pacjentów zanikają one zupełnie po wyleczeniu.
  • badania Western blot
  • wykrywanie antygenu w kale

Zastosowanie właściwej metody diagnostycznej ma istotne znaczenie w potwierdzeniu zakażenia Helicobacter pylori. Stosowane leki, biegunka mogą wpływać na wykrywalność antygenu w kale. Wówczas alternatywą dla tych badań może być ocena statusu serologicznego przeciwciał.