Pasożyty, przywry i nicienie w kale – metoda PCR

Krystyna Ciborska

specjalista diagnostyki laboratoryjnej / Kierownik Laboratorium

Nieprawidłowe funkcjonowanie jelit, które objawia się biegunką, zaparciami, bólem brzucha, może sugerować występowanie pasożytów, takich jak Cryptosporidium spp. (kryptosporydioza), tasiemiec uzbrojony, tasiemiec bąblowiec, włosogłówka, glista ludzka, Dientamoeba fragilis, Blastocystis hominis, lamblie, przywra krwi, motylica wątrobowa, Opistorchis viverrini, owsik, czy tęgoryjec dwunastnicy/Ancylostoma ceylanicum.

Jeśli istnieje podejrzenie zakażenia pasożytami, zalecane jest przeprowadzenie badań. Najczęściej polegają one na pobraniu próbek kału w różnych odstępach czasu. Skuteczność tej metody jest jednak oceniana stosunkowo nisko, gdyż laboratorium musiałoby otrzymać próbki w czasie składania jaj przez pasożyty, aby móc dostrzec je pod mikroskopem, a to jest trudne do określenia ze względu na różny w czasie cykl rozwojowy pasożytów.

Bardziej czułe jest badanie krwi, które sprawdza ilość wytworzonych przeciwciał, ale i ten sposób nie jest skuteczny. Poza tym, metoda jest efektywna jedynie na zaawansowanych etapach rozwoju choroby. Badania nowej generacji wykonane techniką Real-Time PCR poszukujące DNA pasożytów w kale dają najskuteczniejszą odpowiedź.

Badania laboratoryjne zalecane w takim przypadku to:

  • morfologia krwi z rozmazem mikroskopowym
  • kał, metoda PCR
  • mocz