Rozpoznanie alergii

Anna Zawierta-Wyrwińska

mgr diagnosta laboratoryjny

Z pojęciem alergii spotkał się prawie każdy, pacjent i nie tylko. Choroby alergiczne stały się tematem tak szeroko rozpowszechnionym, gdyż należą do grupy schorzeń najczęściej występujących we współczesnej cywilizacji. Temat ten dotyczy zarówno osób dorosłych, jak również młodzieży, najczęściej chorujących na astmę oskrzelową czy alergiczny nieżyt nosa. Niepokojący jest również fakt, że już niemowlęta i małe dzieci chorują na alergiczne zapalenia skóry (wysypki) czy alergie pokarmowe.

Po zauważeniu niepokojących objawów, ale i również w celu rozpoznania chorób alergicznych, należałoby wykonać pełną diagnostykę. Ta jest niezbędnym elementem uzupełniającym wywiad i badanie fizykalne wykonane przez lekarza specjalistę, alergologa.

Jakie badania zaleca się w celu wykonania diagnostyki chorób alergicznych?

  • Oznaczenie IgE total
  • Panel wziewny (zawierający 20 alergenów oddechowych)
  • Panel pokarmowy (zawierający 20 alergenów pokarmowych)
  • Panel atopowy (pediatryczny; zawierający 20 alergenów mieszanych, ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych białek mleka)
  • Wymaz z nosa w kierunku eozynofilii

Wykonanie testu nie wymaga bycia na czczo, co w przypadku małych dzieci jest bardzo korzystne. Nie trzeba również przerywać zażywania leków przeciwalergicznych, które do tej pory mogły wpływać niekorzystnie na wyniki testów skórnych (płatkowych).

Dlaczego lepiej wykonać panel alergiczny w surowicy krwi od testów skórnych?

Przede wszystkim, testy alergiczne można wykonać u osób w każdym wieku (co niestety w przypadku małych dzieci lub osób starszych, ze względu na ich zmniejszoną reaktywność skóry, mogłoby dawać wyniki fałszywie dodatnie lub ujemne). Ponadto, wykonując panel, nie podejmujemy ryzyka wystąpienia reakcji niepożądanej, jaką jest wstrząs anafilaktyczny.

Pamiętaj, że wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia są kluczem do zdrowia w przypadku alergii.