SARS-CoV-2 IgG

Krystyna Ciborska

specjalista diagnostyki laboratoryjnej / Kierownik Laboratorium

Ilościowy panel anty SARS-CoV-2 IgG służy do oznaczania stężenia przeciwciał wobec dwóch białek:

  1. Fosfoproteina nukleokapsydu – białko osłaniające RNA wirusa.
  2. Białko kolca – podjednostka S1, białko powierzchniowe, odpowiedzialne za wiązanie wirusa do komórek gospodarza.

Czułość testu wynosi 98,6%, a swoistość testu to 98,7%.

Test wykonuje Polycheck Diagnostics (made in Germany).

Do pobrania krwi celem oznaczenia poziomu przeciwciał anty SARS-COV-2 IgG nie trzeba być na czczo.

Badanie wykonywane jest w Laboratorium Santelab. Telefon kontaktowy: 509799388.