Test ALEX – łatwe rozpoznanie alergii w nanotechnologii

Krystyna Ciborska

specjalista diagnostyki laboratoryjnej / Kierownik Laboratorium

W ciągu ostatnich lat alergologia molekularna, wsparta obserwacją pacjentów, dowiodła, że nie każdy organizm ma ten sam profil alergiczny, nawet jeżeli występuje to samo źródło alergenów. Znajomość profilu epitopu każdego alergenu oraz wpływ warunków środowiska na ekspozycję epitopów wiążących IgE stanowi istotny element w zrozumieniu procesów reakcji krzyżowych. To zrozumienie wpływa na poprawę diagnozy i immunoterapii.

Najczęstsze alergeny reagujące krzyżowo, to pyłek brzozy, leszczyny, pyłki traw, roztocza kurzu domowego, zarodniki grzybów, alergeny kota, lateks. Nazywamy te alergeny panalergenami, markerami reakcji krzyżowych.

Ekstrakty alergenów wykorzystywane w testach na alergię zawierają wiele różnych białek, ale tylko kilka z nich może powodować reakcje alergiczną. Wiązanie IgE z nieswoistymi białkami może prowadzić do fałszywie pozytywnych wyników. W teście ALEX wykrywane są białka odpowiedzialne za alergie, które potwierdzone są badaniami klinicznymi.

Test ALEX pozwala na prawidłowe rozpoznanie alergii i zdefiniowanie planu leczenia. Pojawiło się to na skutek rewolucji w alergologii molekularnej, która zrewolucjonizowała podejście do pacjenta cierpiącego na alergię. Rozpoznanie alergii nigdy jeszcze nie było tak precyzyjne.

Test ALEX można wykonać w każdym wieku, od noworodków do osób starszych. Wymaga niewielkiej ilości krwi, czas oczekiwania na wynik wynosi 7-10 dni, nie wymaga specjalnego przygotowania, odstawienia leków przeciwhistaminowych, kortykosterydów czy specjalnej diety. Krew można pobrać w laboratorium Santelab we Wrocławiu.