Lipoproteina (a)

Krystyna Ciborska

specjalista diagnostyki laboratoryjnej / Kierownik Laboratorium

Lipoproteiny to cząsteczki zbudowane z białka i tłuszczów (lipidów), przenoszą cholesterol przez krwioobieg do komórek. Dwie główne grupy lipoprotein to HDL (lipoproteina o wysokiej gęstości) lub „dobry” cholesterol i LDL ( lipoproteina o niskiej gęstości) lub „zły” cholesterol.

Lipoproteina (a), w skrócie Lp (a), jest rodzajem LDL. Wysoki poziom tych cząsteczek odkłada się w naczyniach tętniczych i może prowadzić do miażdżycy oraz wielu innych chorób:

  • zwężenie lub zablokowanie tętnic w sercu, choroba wieńcowa
  • zawał serca
  • choroby tętnic obwodowych
  • choroby naczyń krwionośnych

Badanie wykonywane jest z krwi żylnej.

Literatura

  1. Lipidy i lipoproteiny osocza, PZWL A. Michalik, E. Bartnikowska
  2. Wytyczne PTL/PTDL/PTD/PTNT diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce 2021